Virtaussäätimet

Virtaussäätimet

Kaasupulloihin kiinnitettävien virtaussäädinten vaatimustenmukaisuus on määritelty SFS-EN ISO 13918 standardissa, jolloin säädinten suurin sallittu syöttöpaine voi olla 300bar.

Tyypillisesti virtaussäätimet voidaan jaotella paitsi syöttöpaineen, myös niiden virtausmittarin tyypin mukaan virtausmittarikellolla tai rotametrillä varustettuihin yhdellä tai kahdella ulosottoyhteellä varustettuihin.

Virtaussäädinten yleisiä käyttökohteita:

  • MIG, MAG ja TIG hitsauksen suojakaasun syöttö
  • Juurensuojaus
  • Pakkaaminen
  • Laboratoriot

Esitteet:

FGWE DonControl-virtaussäätimet (pdf)